Giới thiệu

Viện nông nghiệp nhiệt đới là tổ chức khoa học và công nghệ theo Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của chính phủ, đăng ký hoạt động khoa học công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 13/1/2010.

Viện có nhiệm vụ chủ yếu: thực hiện các đề tài dự án, chương trình phát triển nông nghiệp nhiệt đới và nông nghiệp công nghệ cao về cây, con theo hướng hiện đại, hiệu quả ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp và xây dựng môi trường nông nghiệp công nghiệp cao.

Văn phòng đại diện: km2, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (0912 721 285)


iat.org.vn

Nhiệm vụ

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tư vấn, đánh giá thẩm định các đề tài dự án, chương trình phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, hội nghị, hội thảo, đào tạo nâng cao trình độ chuyển giao khoa học và công nghệ nông nghiệp công nghệ cao.

Sản xuất, kinh doanh những kết quả nghiên cứu về cây (cây thuốc dược liệu, cây lương thực, cây công nghiệp...) về con, các chế phẩm từ các sản phẩm nông nghiệp.

Liên kết hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, thực hiện nhiệm vụ của Viện và các cơ quan chủ quản.

Dịch vụ khoa học và công nghệ, tư vấn, đánh giá, thẩm định, và thực hiện các đề tài, dự án chương trình phát triển nông nghiệp, chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức hội thảo khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về nông - lâm - nghiệp, công nghệ sinh học.

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Tên tổ chức Khoa học và công nghệ: Viện Nông nghiệp nhiệt đới

Tên tiếng anh: Institule of Tropical Agriculture.

Tên viết tắt: IAT

Trụ sở: Viện Di truyền nông nghiệp, km2, đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Quyết định thành lập: 1698/QĐ-LHH ngày 24/12/2009

Viện trưởng: TSKH Đinh Văn Luyện

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ:

-  Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp nhiệt đới và nông nghiệp công nghiệp cao về cây, con theo hướng hiện đại hiệu quả; Ứng dụng công nghệ cao để phát triển nông nghiệp và xây dựng mô hình nông nghiệp công nghiệp cao

- Sản xuất - kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu về cây, con các chế phẩm từ sản phẩm nông nghiệp

- Dịch vụ khoa học công nghệ: tư vấn, đánh giá, thẩm định và thực hiện các đề tài, dự án, chương trình phát triển nông nghiệp, chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức hội thảo khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực hoạt động của Viện.


Các đơn vị thuộc Viện

- Phòng Quản lý tổng hợp, Truyền thông và Hợp tác quốc tế.

+ Tài vụ

+ Tổ chức hành chính.

+ Hợp tác quốc tế.

- Ban Phát triển Khoa học công nghệ.

- Ban Phát triển thị trường.

- Ban Khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ.


1. Trung tâm Phát triển Công nghệ xanh

2. Trung tâm Đầu tư Phát triển công nghệ mới (CIDT)

3. Trung tâm Phát triển tiềm năng sinh học

Viện Nông nghiệp nhiệt đới là tổ chức khoa học và công nghệ theo được thành lập Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của chính phủ,  đăng ký hoạt động khoa học công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 13/1/2010. 

Viện có nhiệm vụ chủ yếu: thực hiện các đề tài dự án, chương trình phát triển nông nghiệp nhiệt đới và nông nghiệp công nghệ cao về cây, con theo hướng hiện đại, hiệu quả ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp và xây dựng môi trường nông nghiệp công nghiệp cao.

- Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tư vấn, đánh giá thẩm định các đề tài dự án, chương trình phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, hội nghị, hội thảo, đào tạo nâng cao trình độ chuyển giao khoa học và công nghệ nông nghiệp công nghệ cao.

- Sản xuất, kinh doanh những kết quả nghiên cứu về cây (cây thuốc dược liệu, cây lương thực, cây công nghiệp...) về con, các chế phẩm từ các sản phẩm nông nghiệp.

- Liên kết hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, thực hiện nhiệm vụ của Viện và các cơ quan chủ quản.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ, tư vấn, đánh giá, thẩm định, và thực hiện các đề tài, dự án chương trình phát triển nông nghiệp, tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức hội thảo khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về nông - lâm - nghiệp, công nghệ sinh học.

- Các lĩnh vực nghiên cứu và hợp tác : Hợp tác với Công ty nghiên cứu nông nghiệp công nghiệp toàn cầu USA (ATG) năm 2013; Hợp tác sản xuất phân bón vi sinh EMZ - USA ; khôi phục phân bón mới và giống rau củ quả mới của Mỹ; thực hiện Đề án hỗ trợ nông nghiệp sạch 2014-2015; Hợp tác với Nhật Bản triển khai trồng thử nghiệm giống cây cảnh phong thủy phục vụ cho xuất khẩu; nghiên cứu nuôi và bảo tồn động vật quý hiếm: lợn rừng, gà chín cựa cây ăn quả, đã xây dựng và đăng ký thương hiệu gà Sơn Tinh.

- Triển khai, xây dựng mô hình phát triển tiềm năng sinh học, ứng dụng cho cây trồng và con người.

- Nhân và phát triển giống cây dược liệu quý tại Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Ba Vì,

- Hợp tác với các nhà khoa học của Viện di truyền Nông nghiệp, Viện Bảo vệ Thực vật và các công ty trong nghiên cứu thí nghiệm các chế phẩm sinh học.

 Viện nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học về Đông trùng Hạ thảo, sâm Tiến Vua, sâm Ngọc Linh, đang dần hoàn thiện các sản phẩm sạch phục vụ sức khỏe cộng đồng.

- Viện cùng các đơn vị của Viện đã trồng các loại cây thuốc, cây ăn quả di thực đến các vùng sinh thái khác nhau, bước đầu cho kết quả: đề án nuôi trồng thủy sản (tôm, cua ở vùng biển phía nam) …

Viện luôn lấy mục tiêu phục vụ cuộc sống xanh, thân thiện môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

Thời gian tới Viện kết hợp với các cơ sở xây dựng các dự án phát triển cây dược liệu phục vụ nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu, các giống sâm quý, các loại dược liệu bản địa, bảo tồn và phát triển các bài thuốc quý, nhân và bảo tồn các bài thuốc đang bị tuyệt chủng.

Viện đã và sẽ cùng các nhà khoa học trong nước và quốc tế về hóa dược, sinh học chế biến, chiết suất, tinh chế các chế phẩm từ thiên nhiên thay vì phải nhập khẩu giá cao.


Các lĩnh vực nghiên cứu và hợp tác đã đạt được:

  • Hợp tác với Công ty Nghiên cứu Nông nghiệp công nghiệp toàn cầu USA (ATG) năm 2013;
  • Hợp tác sản xuất phân bón vi sinh EMZ - USA ; khôi phục phân bón mới và giống rau củ quả mới của Mỹ; thực hiện Đề án hỗ trợ nông nghiệp sạch 2014-2015;
  • Hợp tác với Nhật Bản triển khai chồng thử nghiệm giống cây cảnh phong thủy phục vụ cho xuất khẩu;
  • Nghiên cứu nuôi và bảo tồn động vật quý hiếm: lợn rừng, gà chín cựa, cây ăn quả;
  • Đã đăng ký thương hiệu gà Sơn tinh;
  • Sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp an toàn, phụ vụ xuất khẩu: ớt, rau, củ quả.

Triển khai, xây dựng mô hình phát triển tiềm năng sinh học, ứng dụng cho cây trồng và con người.

  • Nhân và phát triển giống cây dược liệu quý tại Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Ba Vì.
  • Hợp tác với các nhà khoa học trong nước và quốc tế như: Viện di truyền Nông nghiệp, Viện Bảo vệ Thực vật và các công ty trong nghiên cứu thí nghiệm các chế phẩm sinh học.

Viện nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học về Đông trùng Hạ thảo, sâm Tiến Vua, sâm Ngọc Linh, đang dần hoàn thiện các sản phẩm sạch phục vụ sức khỏe cộng đồng.